Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Πατέρας, μηνύει το Δημόσιο και τα παιδιά του για την ταλαιπωρία του μετά το διαζύγιο

ΑΠΟΣΠΑΜΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΜΑΡΑΚΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ, 

ΑΠΟ 15-1-2014 -ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ;

             Επειδή  για  το  εσωτερικό  δίκαιο  δεν  προβλέπεται  κατά  την  ποινική  διαδικασία  ένδικο  μέσο     κατά  των   αποφασεων  1171/2009  Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου  Αγρινιου  και  1429/2010  ζ  ποινικού  τμήματος  Αρείου  Πάγου  ενώ  τα  όσα  αποφάσισαν  εχουν  αναγνωρίσει  υποχρέωση  καταβολης  δικαστικων  εξοδων στο  Ελληνικο  Δημοσιο  το  οποιο  είναι  και  υπεύθυνο  για  την  κατά  το  νόμο  αναγνωρισθείσα  υποχρέωση  είσπραξης  αλλα  και  αναγνώρισης  της  ζημίας  μου  εξαιτίας της  υπαιτιότητας   των  λειτουργών  του  και  των  υπάλληλων  του και  ενώ  έχει  αρμοδιότητα  το  διοικητικό  δικαστηριο  να  κρίνει  πραξεις  των  οργάνων  του  ακόμη  και  αλλού δικαστηριου της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  συμφωνα  με  τον  κανονισμό  864/2007  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του   Συμβουλίου  της  11  Ιουλίου 2007  για  το  εφαρμοστέο  δίκαιο  της  Ευρωπαϊκής  ένωσης .
                       Επειδή  η  παρούσα  αγωγη  μου  είναι  νόμιμη  και  ουσιαστικά  βάσιμη  φέρεται  δε  για  συζήτηση  στο  αρμόδιο  υλικά  και  τοπικά  δικαστηριο .

Για   τους  λόγους,  αυτούς
Και  για  όσα  θα  προσθέσω  στην  συζήτηση  της  παρούσης  και  με  τη  ρητή  επιφύλαξη  κάθε  άλλου    δικαιώματος  μου
ΖΗΤΩ
ΜΕ  ΤΗΝ  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΤΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΣΑΣ
Να  γινει  δεκτή  η  αγωγη μου
          Να  υποχρεωθεί  το  Ελληνικο   Δημοσιο  να  αναζητήσει  την  είσπραξη  των   παράβολων  του  Ελληνικού  δημόσιου  για  το  κάθε  πρόσωπο  που  παραστάθηκε ατομικά  ή   ως  εκπρόσωπος   σε  κάθε δικαστηριο    ποσου  10  €   ήτοι  στο  σύνολο 40 €  που  όφειλε  να έχει  εισπραχθεί για  κάθε  υπόθεση εκδίκαση των    διώξεων    μου  με κλητήρια θέσπισμα   2061/2005  Εισαγγελιας  Πρωτοδικων   Αγρινιου  και  την  έκδοση  των  αποφασης   1171/2009  Τριμελούς  Πλημελιοδικειου Αγρινιου  .
              Να  αναγνωρίσει  και  υποχρεώσει  το  Ελληνικο   Δημοσιο  να  αναζητήσει τα  δημοσια  έσοδα   , που  όφειλε  να  έχουν   εισπραχθεί ως  παρακράτηση  φόρου   για  τις   παραστάσεις  συνηγόρου  πολιτικής  αγωγής  επί της  ελάχιστης  αμοιβής  καθώς  και  των  ασφαλιστικών  εισφορών  που  εχουν  χαρακτήρα  δημόσιου  εσόδου  και  είναι  καθορισμένα  ποσοστά επί  της  αμοιβής   αυτής    για  την  νομότυπη  παράσταση  της  πολιτικής  αγωγής  της Αγαθης  Σταυρουλας  Τομαρα  και  για  την  παράσταση του  πολιτικώς  ενάγοντα  Σπύρου  Τομαρα για  την  ποινική  διαδικασία της  δίωξης  μου  με  το  κλητήριο  θέσπισμα  2061/2005  Εισαγγελιας  Πρωτοδικων   Αγρινιου  και  την  έκδοση  των    καταδικαστικών   αποφασεων 3681/2005  Μονομελούς  Πλημμελειοδικείου  Αγρινιου  , 1029/2007 ,   1171/2009  Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου   Αγρινιου  ,  καθως  επισης  να  εξετάσει  εάν  οφείλει  να  εισπραχθεί  πρόσθετος  φόρος  από  εισόδημα   .
   Να   αναγνωριστεί  και  να  κηρυχθεί
        Α.  το  έγγραφο  12/10-2-2010  του  πρωτοδικείου   Αγρινιου και  να  διαταχθούν τα  νόμιμα .
        Β.  Το  δημοσιο  έγγραφο  που  περιβλήθηκε  με  το  κύρος  της  δικαστικης  αποφασης  1171/2009  Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου   Αγρινιου  .
       Γ .  Το  Δημοσιο  έγγραφο  που  περιβλήθηκε  με  το  κύρος της  δικαστικης  αποφασης  1429/2010  Ζ  ποινικού  τμήματος   Αρείου  Πάγου 
               Να καθορίσει  εάν  οφείλω  οιοδήποτε  πόσο  και   διευκρινίσει  και  να  καθορίσει εφ  όσον  οφείλω   ,  ποιο  ποσό  οφείλω στο  κάθε  πρόσωπο  που  νοείται  ότι  επιδικάσθηκε   ως  χρηματική  ικανοποίηση  των  πολιτικών  εναγόντων  Αγαθης  Σταυρουλας  Τομαρα  και  Σπύρου  Τομαρα  που  αναγνώρισε  η  απόφαση  1171/2009  Τριμελούς  πλημμελειοδικείου   Αγρινιου   και  στο  σύνολο  του  44,00  €  .
                   Να  αναγνωρίσει  και  να υποχρεώσει  τους  εναγομένους  Αγαθή  Σταυρούλα  Τομαρα  ,  Σπύρο  Τομαρα   ,   Ελληνικο  Δημοσιο  να  μου  καταβάλουν αλληλεγγύως  και  εις  ολόκληρο    για  την  μείωση της  περιούσιας  μου  κατά  44   ευρω  ως  περιουσιακή   με  τις αποφάσεις  3681/2005  Μονομελής  Πλημμελειοδικείου  Αγρινιου , 1029/2007 , 1171/2009  Τριμελούς  πλημμελειοδικείου   Αγρινιου ,  ως  ζημία   το  ποσό  των  έξι  χιλιάδων  ευρω ( 6.000,00  €  )  ,  το  ποσό  των έξι  χιλιάδων  ευρω  ( 6.000,00  €  ) ως  αποζημίωση  μου  για  την  ζημία  μου  αυτή  και  ηθική  βλαβη  για  την  ζημία  μου  το  ποσό  των  δώδεκα  χιλιάδων ευρω (12.000,00  €) με  τον  νόμιμο  τόκο υπερημερίας   .
                Να  υποχρεωθεί  το  εναγόμενο  Ελληνικο  Δημοσιο  για  του  περιγραφόμενους  στο  ιστορικό  λόγους  της  παρούσης  και  της  687/22-2-2011  αίτησης  μου  που  παραλήφθηκε  από  την  Εισαγγελία  Πρωτοδικων   Αγρινιου να  μου  καταβάλει  τα  ποσά  των  διακόσια  σαράντα  οκτώ  και  σαράντα  λεπτά  ευρω  ( 248,40  € )  με  το  νόμιμο  τόκο  υπερημερίας  και  τόκο  επιδικίας  2,5 %  από  επιδόσεως  της  παρούσης  ως  εισπραχθέντα   δικαστικά  έξοδα   των  αποφασεων  1029/2007  και  1171/2009  Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου   Αγρινιου   και  αποζημίωση  και  χρηματική  ικανοποίηση
…….
        Να   υποχρεωθεί  το  εναγόμενο  Ελληνικο  Δημοσιο  για τους  λόγους  που  αναφέρονται  στο  ιστορικό (  καταβολές  για  διαγραφή  ποινών  από  ποινικό  μητρώο )  να  μου  καταβάλει  το  πόσο  των  120,00  €  με  τον  νόμιμο  τόκο  υπερημερίας  και  νόμο  τόκο  επιδικίας 2,5  %   από  επιδόσεως  της  παρούσης
                 Να  υποχρεωθεί  το  εναγόμενο  Ελληνικο  Δημοσιο  για  του  περιγραφόμενους  στο  ιστορικό  λόγους  της  παρούσης  και  της  687/22-2-2011  αίτησης  μου  που  παραλήφθηκε  από  την  Εισαγγελία  Πρωτοδικων   Αγρινιου να  μου  καταβάλει όσα  εισέπραξε  για  τα  δικαστικά  έξοδα   της   αποφασης  21/2008  Συμβουλίου   Πλημμελειοδικών   Ευρυτανίας πόσο διακόσιων  τριάντα  τριών  και  είκοσι  λεπτά  του  ευρω  (  233,20  €  ) με  τόκο  υπερημερίας  και  τόκο  επιδικίας   2,5   %  από  επιδόσεως  της  παρούσης    καθως  και  αποζημίωσης  και  χρηματική  ικανοποίηση  …….

        Να  υποχρεωθεί  το  εναγόμενο  Ελληνικο  Δημοσιο  για  τους  προπεριγραφομενους  στο  ιστορικό  λόγους  για  την  κήρυξη  μου  για  την  ίδια  πραξη  δυο  φορές  ένοχου  αφου  με  δίκασε  ως  ένοχο  και  με  κήρυξε  ξανά  ένοχο  με  την  απόφαση  1171/2007  Τριμελούς  Πλημελιοδικειου   Αγρινιου ,  …….

Να  υποχρεωθεί  το  εναγόμενο  Ελληνικο  Δημοσιο  για  τους  προπεριγραφομενους  στο  ιστορικό  λόγους  για  την έγγραφη  στο  ποινικό  μητρώο  της  αποφάσεως  1029/2007   Τριμελούς  Πλημελιοδικειου   Αγρινιου στο  ποινικό  μητρώο  Ευρυτανίας , …..
         Να  υποχρεωθεί  το  εναγόμενο  Ελληνικο  Δημοσιο  για  τους  προπεριγραφομενους  στο  ιστορικό  λόγους  να  μου  καταβάλει    τα  δικαστικά  έξοδα της  αποφασης  1171/2009  Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου   Αγρινιου  ,  ποσου εκατόν  είκοσι  ευρω   120,00  €   νομιμοτοκα     με  επιτόκιο  υπερημερίας  και  τόκο  επιδικίας  2,5% καθως  και  με  όσες  προσαυξήσεις  εισέπραξε  νομιμοτοκα με  τόκο  υπερημερίας  και  τόκο  επιδικίας  2,5  %  ,  για την   είσπραξη για  δεύτερη  φορά  με  κατασχεση  σε  χείρας  τρίτων   ….
…..
              Να  υποχρεωθεί  το  εναγόμενο  Ελληνικο  Δημοσιο  για  τους  προπεριγραφομενους  στο  ιστορικό  λόγους    να  μου  καταβάλει   χρηματική  ικανοποίηση  για την εκμεταλευση  του  προσώπου  μου  και  υποβολή  μου  σε   βασανιστική  απάνθρωπη  και  εξευτελιστικής  μεταχείριση  για  εκπαίδευση  μελών  της   Ελληνικής  εθνότητας    με  την  διαδικασία  της  δίωξης  μου  με  το  κλητήριο  θέσπισμα  2061/2005  Εισαγγελιας  Πρωτοδικων  Αγρινιου μέχρι  την έκδοση  της    απόφαση 1171/2009  Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου   Αγρινιου  ,……

                 Να  υποχρεωθεί  το  εναγόμενο  Ελληνικο  Δημοσιο  για  τους  προπεριγραφομενους  στο  ιστορικό  λόγους  για  φθορά  της  περιουσίας  μου  -δυσφήμηση  επιχείρησης μου -  παρεμπόδιση  στην  άσκηση  δραστηριότητας  και  στο  δικαίωμα  μου  στην  εργασία   να  μου  καταβάλει ως  ζημία  μου  …..

             Να  αναγνωριστεί  και  υποχρεωθεί  η  Ελληνική  Δημοκρατία  να  απαλείψει  από  τα  διδακτικά  της  βιβλία  ως   καταδικαστέες  πραξεις   του  παιδομαζώματος  και  περί  γενίτσαρων υπό  την  οθωμανική  κατοχή    ή  άλλη  περίοδο   , αφου  συνέχισε  να  εφαρμόζει  τις  πρακτικές  στις  οποιες  είχε  εθιστεί  ως    Ελληνική  Κοινωνία  και  συνεχίζει αυτή  να  αποδέχεται  και να  εφαρμόζει   στο  όνομα  του  Ελληνικού   Λαού . 
                Να  αναγνωρίσει  και  υποχρεώσει  το  Ελληνικο   Δημοσιο   να  μου  καταβάλει     επιστρέψει   κάθε  ποσου  που  εισέπραξε  ως  τέλος  επιτηδεύματος  , εισφορά  αλληλεγγύης  ,  φορολογία  με  αντικειμενικά  κριτήρια  ,  αφου  το  εισόδημα  μου  υπολείπονται  του  ελάχιστου  φορολογητέου με  βάση  αυτό ,  από  το  έτος  2007  και   για  όσο  διάστημα  δεν  έχει  αποκαταστήσει  την  περιουσιακή  μου  ζημία  με  την  επιστροφή  των  ποσών  που  εισπράχθηκαν  παράνομα δυο  και  τρεις  φορές  ως  δικαστικά  έξοδα   για  την  διωξη  μου  με  το  κλητήριο  θέσπισμα  2061/2005   Της  Εισαγγελιας  Πρωτοδικων  Αγρινιου  και  των  αποφασεων  1029/2007  , 1171/2009 Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου   Αγρινιου   ….
       H παρούσα αγωγη αυτή   εισάγεται  πρώτα   στο  Ειρηνοδικείο  Αγρινιου το  οποιο  δεν έχει  αρμοδιότητα  να  δικάσει  απαιτήσεις  μου  κατά  του Ελληνικού  Δημόσιου ,  που  αρμοδιότητα  έχει  το  Διοικητικό  πρωτοδικείο  ,  στο  οποιο  δεν  μπορώ   να  στραφώ και  να  είναι  εναγόμενα    φυσικά  πρόσωπα .  Έτσι  εισάγεται  στο  αρμόδιο  δικαστηριο  για  να  καθοριστούν  τα  πραγματικά  περιστατικά  με  την  έκφραση  των  απόψεων  των  φυσικών  προσώπων για  την  διαπίστωση  της  υπαιτιότητας  κάθε  πράξης  στα  φυσικά  πρόσωπα  και  στα  πρόσωπα  που  ενήργησαν  για  λογαριασμο  του  Ελληνικού  Δημόσιου . Τα  αιτήματα  που  αφορούν  το  Ελληνικο  Δημοσιο  εχουν  το  χαρακτήρα  όχλησης  για  τις  πραξεις  των  οργάνων  του και  άρσης  των  περιουσιακών  βλαβών αυτεπαγγελτα  από τα  όργανα  του  Ελληνικού   Δημόσιου   για  την  διακοπή  των συνεχιζόμενων  πράξεων  αδικοπραξιών σε  βάρος  του  προσώπου  μου  και της  επέλευσης  προσθέτων  ζημιών .
          Να  διαβιβαστεί  στον  αρμόδιο  Εισαγγελεα  για  κάθε  αξιοποινη  πραξη  που  διαπιστώνετε ,  καθως  και  να  εξεταστεί  η  δράση  οργανωμένου  οικονομικού  εγκλήματος και  εάν  υφίσταται  διαφθορά  .
            Να  κηρυχθεί  η  απόφαση  που  θα  εκδοθεί  προσωρινά εκτελεστή
            Να  καταδικαστούν  οι  εναγόμενοι  στην  δικαστική  μου  δαπανη  και  αμοιβή  πληρεξούσιου  δικηγόρου  .
Αγρινιο  15-1-2014
Με την  προσήκουσα  τιμη
Ο ενάγων  αυτοπροσώπως.  Σεραφείμ  Τομαρας .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου