Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

Από το έτος 2000, διαταραξαμε την εξουσία που αναγκάστηκε να εκδώσει εγκύκλιο για συνεπιμέλεια και πατρική επιμέλεια. ΣΥΓΑΠΑ _ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

<object width="410" height="341" id="veohFlashPlayer" name="veohFlashPlayer"><param name="movie" value="http://www.veoh.com/swf/webplayer/WebPlayer.swf?version=AFrontend.5.7.0.1482&permalinkId=v6437120tR5TtfsJ&player=videodetailsembedded&videoAutoPlay=0&id=anonymous"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.veoh.com/swf/webplayer/WebPlayer.swf?version=AFrontend.5.7.0.1482&permalinkId=v6437120tR5TtfsJ&player=videodetailsembedded&videoAutoPlay=0&id=anonymous" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="410" height="341" id="veohFlashPlayerEmbed" name="veohFlashPlayerEmbed"></embed></object><br /><font size="1">Watch <a href="http://www.veoh.com/watch/v6437120tR5TtfsJ">pateras ALTER nea 16-3-08.mpg</a> in <a href="http://www.veoh.com/browse/videos/category/family">Family</a>  |  View More <a href="http://www.veoh.com">Free Videos Online at Veoh.com</a></font>
http://www.veoh.com/watch/v6437120tR5TtfsJ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου