Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Άδειες ανατροφής παιδιού και για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
Το πλαίσιο εφαρμογής των διευκολύνσεων του νόμου για όλους τους εκπαιδευτικούς και το δικαίωμά τους για... λήψη άδειας ανατροφής τέκνου ρυθμίστηκε τελικά μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος είχε δεχθεί καταγγελίες από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς δεν είχαν αυτό το δικαίωμα, όπως οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

Όπως αναφέρει η Αρχή, ήδη, από το 2010 είχε απευθυνθεί στο υπουργείο Παιδείας με έγγραφο, επισημαίνοντας το ελλιπές πλαίσιο για τη χορήγηση διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου στους μη μόνιμους γονείς εκπαιδευτικούς.

Ο Συνήγορος του Πολίτη σημειώνει ότι «με τα άρθρα 48- 54 του ν. 4075/2012, ενσωματώθηκε στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/18 για τη γονική άδεια, που προβλέπει γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων μηνών, η οποία αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα». «Ο νόμος απαγορεύει κάθε δυσμενή μεταχείριση εργαζόμενου που γίνεται λόγω λήψης της εν λόγω αδείας, ο δε χρόνος απουσίας των εργαζομένων από την εργασία τους λόγω αυτής της γονικής άδειας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας» προσθέτει.

Επίσης, η ανεξάρτητη Αρχή είχε επισημάνει στο υπουργείο ότι οι διατάξεις του εν λόγω νόμου εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς ή ανάδοχους, που απασχολούνται στον ιδιωτικό, τον δημόσιο τομέα, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Έτσι, με εγκύκλιό του, το υπουργείο Παιδείας ρύθμισε το ζήτημα των διευκολύνσεων του νόμου για το σύνολο των γονέων εκπαιδευτικών, μόνιμων και συμβασιούχων, ανταποκρινόμενο στις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη
http://press-gr.blogspot.gr/2014/05/blog-post_8997.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου